خیانت

شکسپیر میگه: خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی ...

خیانت میتواند دروغ دوست داشتن باشد !

خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری ...

خیانت میتواند جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد

/ 4 نظر / 18 بازدید
آوا

تولدم مبارک نه؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![رویا][هورا]

دلم برات تنگ شده بود

[نیشخند]

بیتا

شکسپیر بسیار حرف خوبی زده و منم کاملا باهاش موافقم

ارتمن

جاری کردن اشک خیلی درد نیست بدون سخت ترینش خیانت از راه اولیه خوب بود ولی به من از نوع اول خیانت شده همه ی دخترا همین جورین وقتی ازکسی خسته شن تمومه [دلشکسته]